Expozici ORBIS PICTUS byl udělen statut oficiální doprovodné akce v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie místopředsedou vlády České republiky pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou.

Alexandr Vondra- Patronát nad expozicí ORBIS PICTUS převzal evropský komisař pro vzdělávání, výchovu, kulturu a mládež pan Ján Figeľ, který vyhlásil rok 2009 za Evropský rok kreativity a inovací.


Slovo Jána Figeľa, evropského komisaře pro vzdělávání, výuku, kulturu a mládež
Vývoj lidstva a civilizace vždycky byl a bude spjat s kulturou. Té totiž vděčíme za naději. Dává nám sny, rozvíjí naše vnímání a nabízí nám nové možnosti, jak nahlížet na realitu. Sbližuje lidi, vyvolává dialog, podněcuje vášeň a přitom vždy spíše sjednocuje než rozděluje. Švýcarský filozof Denis de Rougemont říká: „Kultura, to jsou veškeré sny a úsilí směřující k lidskosti“.
Expozice „Orbis Pictus aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie“ nabízí návštěvníkům prostor, kde mohou rozvíjet svou kreativitu a smysl pro fantazii pomocí nejrůznějších hudebních objektů a instalací. Tento interaktivní způsob, sám o sobě velmi tvořivý, nás vede k novým výkladům světa, jenž se okolo nás stále mění. Expozice Orbis Pictus čerpá inspiraci z díla Jana Amose Komenského. Ve své knize Labyrint světa a ráj srdce nás tento myslitel a pedagog nabádá, abychom se nebáli dívat na svět neotřelým, vždy jakoby novým pohledem a usilovali přitom o humánnější a důstojnější život. V tomto smyslu jej lze považovat za otce moderní výuky.

Komenského myšlení mě inspirovalo k tomu, abych navrhl rok 2009 za Evropský rok tvořivosti a inovací. Naším cílem bude podporovat kreativitu jako hybnou sílu i jako klíčový faktor při rozvoji osobnostních, pracovních i sociálních znalostí pomocí celoživotního vzdělávání. Expozice „Orbis Pictus“ je ukázkovým příkladem poslání tohoto Evropského roku. Výstava probouzí naši kreativitu a posiluje naši fantazii, rozšiřuje povědomí o proměňujícím se světě a inspiruje nás v hledání dalších způsobů, jak zlepšovat životní podmínky.- Záštitu nad expozicí ORBIS PICTUS v roce 2009 v Praze a Bruselu převzal primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.

patronnaty op

- Expozice ORBIS PICTUS ve Vancouveru se konala pod záštitou ministra kultury České republiky Václava Jehličky.

- Expozice ORBIS PICTUS ve Florencii v roce 2007 se konala pod záštitou Velvyslanectví České republiky v Římě.

- Expozice ORBIS PICTUS v Praze v roce 2007 se konala pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma.

- Expozice ORBIS PICTUS v Paříži v roce 2006 se konala pod záštitou evropského komisaře pro vzdělávání, výchovu, kulturu a mládež Jána Figeľa a velvyslance České republiky ve Francii pana Pavla Fischera.