ORBIS PICTUS aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie


Interaktivní expozice ORBIS PICTUS aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie je koncipovaná výtvarníkem Petrem Niklem. Scénář vychází ze zkušeností nabytých při interaktivních výstavách Hnízda  her - Galerie Rudolfinum 2000 a Zahrada fantazie a hudby – česká expozice na EXPO 2005 v japonském Aichi. Expozice ORBIS PICTUS aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie se snaží rozvíjet imaginaci a fantazii prostřednictvím interaktivních nástrojových objektů. Tento instrumentální soubor se zaměřuje zejména na fenomén hry – na kreativní poznávání světa i sebe sama skrze vlastní smysly. Centrálním objektem expozice je „Labyrint světa a ráj srdce“ – organická hrací sestava zasazená do srdcovitého nafouklého útvaru.


Myšlenky českého humanisty J. A. Komenského jsou zde představeny v symbolické rovině. Nástroje neobsahují žádné elektronické přístroje a počítače, nahranou hudbu ani filmovou smyčku. Vše je rozehráváno na místě samotnými návštěvníky, kteří si uvědomují svou autorskou spoluúčast a vzájemnou komunikaci. Hlavním tématem i smyslem expozice je vytvořit komunikační kanál jdoucí napříč národnostními příslušnostmi, sociálními vrstvami či náboženskými vyznáními. Projekt zrcadlí sílu tvořivé touhy po poznání a navazuje na poselství J. A. Komenského.

Labyrint světla

Labyrint světla je dalším interaktivním projektem, vytvářejícím otevřenou komunikační zónu, tentokrát prostřednictvím světelné imaginativní laboratoře.
Znovu tedy nepůjde jen o realizaci vizuálně akustické expozice na dané téma, ani o formu pouze výtvarně divadelního festivalu světelně zvukových her. Podstatným smyslem putovního mezinárodního interaktivního projektu je opět pomocí nástrojových objektů a instalací docílit nastavení podmínek ke vzniku permanentního tvůrčího procesu, jehož aktérem se stává každý z návštěvníků. Hlavní obsah je tedy neustále znovu tvořen na místě společnou atmosférou, vstřebávající funkčnost jednotlivých objektů, které nejsou předváděny v autorské prezentaci, ale naopak vytváří homogenní organismus, uchopující prostory, které zabydlí.
V takto propojených konstelacích tvoří nástrojové objekty a instalace molekuly představ o světě v prostředí, které se tím stává jakousi platónskou jeskyní jevů.


Leporelohra

Jedná se o novou formu interaktivní expozice „workshopového“ typu, kde hraje elementární roli papír.  Koncept svou podstatou vytváří klima pro tišší provoz. Oproti předchozím etapám projektu se chová méně ofenzivně k původní atmosféře prostoru výstavy. Jeden z nových elementů, který tato výstava přinese, je možnost systematicky z různých úhlů mapovat spontaneitu a interakci v  rámci  projektu Orbis Pictus aneb.... „Chceme využít možnosti záznamu akce návštěvníků nejen jako vždy formou dokumentu DVD, či fotografií, ale možnost  archivovat spontaneitu  na mediu papíru přímo tak, jak se jej budou dotýkat ...“Papír jako záznamové medium, jako plocha pro obraz, jako zvukový nástroj, jako kinetický objekt. Papír ne tak, jak jsme zvyklí papír vnímat.Papír jako měkký absorpční prostor pro vrypy a údery, stejně jako pro stopu tuhou.Papír jako masivní hmota. Jako nástroj pro zvukovou komunikaci. Kromě kinetických a zvukových objektů na bázi papíru jde o happening prostřednictvím velkoformátových papírových instalací, jež se vážou ke koncepci knihy nebo skicáku, deníku či vizuální kroniky.Návštěvníci jsou vtahováni do interakce prostřednictvím záznamu, frotáže, systému interakce ve spojení s velkoformátovým RECYKLOVANÝM papírem.

Orbis pictus aneb...

Projekt  Orbis pictus aneb... je koncipován jako mezinárodní putovní výstavy. Srdcem projektu je expozice ORBIS PICTUS aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie, inspirovaná dílem J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Autoři projektu jsou Jiří a Radana Waldovi.

Více informací o aktuálních termínech jednotlivých výstav se dozvíte v sekci Kalendář zde.